top of page

Konsept BLANDEDE FØLELSER

Hei! Her på siden vil jeg fortelle om maleriene mine og tema/konsept som jeg bruker i prosjektene. Jeg maler det som ikke gjelder den generelle økologien på jorden, men økologien til en person. Jeg maler følelser ved å bruke menneskelige figur.
Farge, bevegelse, rytme er i fokus.

Konsept Blandede følelser er et resultat av kunstnerens Svetlana Rezvayas mange undersøkelser. Kunstneren har fordypet seg i hvordan menneskelige følelser sammenstilt med personlige følelser kan projiseres på lerretet. Dette er en metafysisk, abstrakt måte å utforske det vi kan kalle menneskets sjel.

Som element i komposisjonen bruker Rezvaya menneskelige figurer kombinert med masker. Farger spiller en stor rolle når hun beskriver følelser og samspillet mellom disse på lerretet. Hvitt, rødt og sort er viktige i mange kulturer. Fargene uttrykker følelse, emosjon og energi i skikkelsene og former et kunstnerisk uttrykk. Rødt beskriver lidenskap, sort symboliserer uvitenhet, uhøflighet og ondskap. Hvitt er det rene og pene - det er godhet.

Betrakteren inviteres til å reflektere omkring og diskutere kunstnerens budskap. Teknikken kunstneren bruker er abstrakt og halvfigurativ, hvor maleri og tegning danser og blandes med hverandre på lerretet. Kunstneren synliggjør følelser som alle opplever, men ikke makter å beskrive med ord.

Kjøp original kunst i Oslo hos Svetlana Rezvaya eller her på nettbutikken!

Aftenposten om utstillingen av Svetlana Rezvaya
Publikasjonen i avisa Aftenposten
onsdag, 8.mai 2019
Blandede følelser-maleriet av S.Rezvaya

Maleriet Blandede følelser. Det er Portrett av en kvinne i surrealistisk stil.
Kunstneren synliggjør følelser som alle opplever, men ikke makter å beskrive med ord. Maleriet har fargerik uttrykk .

Godt og ondt er to deler av en sjel - to figurer

Maleriet "Godt og ondt er to deler av en sjel". Komposisjonen består av to menneskelige figurer kombinert med masker.  Figurer og fargene uttrykker følelser, emosjon og energi i skikkelsene og lager et kunstnerisk uttrykk.  Sort symboliserer uvitenhet, uhøflighet og ondskap. Hvitt er det rene og pene - det er godhet. Når ondskap smiler, godhet gråter. Både positiv og negativ følelser, Godt og ondt, er to deler av en sjel. Surrealistisk stil.

IMG_0069.JPG

Maleriet Kontrasterende følelser. Den bibelske historien ble inspirasjonen til dette maleriet. Man ser på bildet to personer som har på seg hvite og svarte masker. Farger spiller en stor rolle i beskrivelsen av positive og negative følelser. Svart symboliserer ondskap. Hvitt er rent og vakkert - det er godhet. Både positive og negative følelser er to deler av en menneskelig sjel. Det er symbolsk stil.

Snu misunnelsen til raushet-maleri av Svetlana Rezvaya

Maleriet "Snu misunnelsen til raushet".  En hvit figur klemmer en rød figur. Fargene beskriver følelser og samspillet mellom disse to på lerretet. Hvitt er det rene og pene - det er godhet, raushet. Rødt symboliserer lidenskap, misunnelse. Både positiv og negativ følelser er to deler av en sjele. Når den hvite figuren klemmer den røde figuren, fylles sjelen ut med lyse og positive følelser.

Svetlana Rezvaya_11.jpg

Maleriet "Følelse danser" viser oss Følelser/ Lidenskap og Ondskap/ som danser. På maleriet ser vi to menneskeskikkelser som danser. De har på seg masker og røde og svarte skjørt. Kunstneren bruker farger som symboler på følelser. Farger beskriver følelser og samspillet mellom dem på lerretet. Hvitt, rødt og svart er viktig i mange kulturer. Rødt beskriver lidenskap, svart symboliserer uvitenhet, uhøflighet og ondskap. Hvitt er rent og vakkert - det er godhet.

Sjalusi svever i lufta

Maleriet "Følelse svever i lufta". Kunstneren maler følelser ved hjelp av menneskelige figurer. Følelse kan flyte i luften. Farge, bevegelse og rytme er i fokus. Kunstneren har malt en kvinneskikkelse som flyter i luften. Det kan være følelser av glede eller sjalusi, raushet og vennlighet eller grådighet eller forskjellige andre. Surrealisme.

Den krypende følelsen

På maleriet "Den krypende følelse" ser vi en figur som kryper. Den krypende følelse er menneskelig følelse som kan stille krype til mennesker. Som element i komposisjonen bruker kunstneren menneskelig figur kombinert med masker. Farger spiller en stor rolle når kunstneren beskriver positive eller negative følelser og samspillet mellom disse på lerretet.

Portrett av sjelen

Maleriet "Sjelen". Kunstneren mener at følelser bor i menneskets sjel. Positive og negative følelser bor sammen i sjelen.

KONSEPT   En felle for følelse

Svetlana Rezvaya undersøker hvordan menneskelige følelser sammenstilles og kan projiseres på lerretet. Følelser plager og gleder mennesker, de fanger oss i dype feller og rører oss opp. Svetlanas malerier har fargerike uttrykk og inviterer betrakteren til refleksjon.

Følelse av tvil. En jente sitter og tenker

Følelse av tvil

Følelse av glede. En dame danser

Følelse av glede

Venter på kjærlighet. Figur av en jente

Følelse av forventning

IMG_1097.JPG

Grip lykken

Sjakkdronning. Figuren av en kvinne
Arlecchino. En figur
Følelse av spenning. En figur

Følelse av spenning

Aftenposten's publikasjon om utstilling av S. Rezvaya

Følelse av åpenhet

bottom of page